محصولات

محصولات شالیکوبی وحدت کیسم شامل برنج صدری، هاشمی، علی کاظمی و دودی می شود.

شالی‌کوبی فرایندی است که طی آن شلتوک به برنج سفید تبدیل می‌شود.
از محصولات جانبی مهم کارخانجات شالیکوبی، سبوس است که به عنوان غذای دام و طیور مصرف می‌شود.