شالیکوبی وحدت کیسم

یکی از دلایل اصلی گرانی برنج ایرانی در شهرهای دیگر بخصوص شهرهای بزرگ، وجود واسطه است. یعنی برنج ارزان را از کارخانه خریداری کرده وبا۵۰ الی ۶۰ درصد گرانتر به دست مصرف کننده می رسانند.

کارخانه شالیکوبی وحدت کیسم افتخار دارد که برنج با کیفیت آستانه اشرفیه را با قیمت کارخانه به دست مصرف کننده برساند. در این طرح فقط هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شماره تماس:
0911 343 0934
0938 343 0934
0935 343 0935

کارخانه:
0142 435 2744

پست الکترونیک:
info@shalikoobi-vahdat.ir